Що таке медичний маркетинг

Відносно нещодавно в сфері просування медичних послуг почали говорити про поняття медичного маркетингу. Необхідність в цьому окремому напрямку маркетингу зумовлена насамперед специфікою відносин провайдерів медичних послуг зі своїми споживачами.

Як правило, пацієнти мають низький ступінь інформованості про послуги, не можуть визначити якість наданої послуги, можуть оцінити лише сервісну складову і змушені довіритися спеціалісту. Рівень довіри лікарю та клініці в цілому може як спростити, так і ускладнити процес лікування. В останньому випадку говорять про ятрогенні захворювання – ті, що викликані діями чи навіть словами лікаря.

Відповідальність провайдерів медичних послуг (медичних центрів, клінік) перед пацієнтами висока, процес надання медичних послуг та безпосереднє просування таких послуг на ринку потребує дотримання певних норм та правил.

 

 

Як спілкування з лікарем впливає на лояльність пацієнта
Як правило, пацієнт обирає клініку для свого лікування та лікування сім’ї, зважаючи на якість отриманих в ній медичних послуг. Звичайно, на вибір клініки впливає багато інших факторів, однак вирішальним є саме цей. Незадоволеність медичними послугами змушує пацієнтів продовжувати пошуки «своєї»  клініки та «свого» лікаря. І ось тут цікавими для власників/директорів медичних закладів можуть бути результати дослідження, проведеного з участю 500 пацієнтів. Дослідження показало, що задоволеність пацієнтів медичними послугами тісно пов’язана із...

 

 

Американська медична асоціація визначає медичний маркетинг як комплексний процес планування, економічного обгрунтування та управління виробництвом послуг у сфері охорони здоров’я, ціновою політикою, просуванням послуг, а також управління процесом їх реалізації.

За іншими визначеннями, медичний маркетинг – це підприємницька діяльність, яка керує просуванням медичних послуг від їх виробника до споживача; це також соціальний процес, за допомогою якого прогнозується, розширюється та задовольняється попит на медичні послуги через їх розробку, просування та реалізацію.  

 

Напрямки медичного маркетингу

 

Серед напрямків медичного маркетингу виділяють:

 • маркетинг медичних послуг, тобто процес розробки, просування та реалізації медичних послуг, що орієнтовані на споживача;
 • маркетинг медичного закладу – діяльність, що спрямована на створення позитивного іміджу медичного закладу;
 • маркетинг окремих осіб – просування та популяризація окремих спеціалістів медичного закладу (як правило, провідних спеціалістів);
 • маркетинг ідей – розробка та впровадження ідей охорони здоров’я суспільного характеру; маркетинг ідей дещо співзвучний з поняттям соціального маркетингу, направленого на розробку соціальних програм (наприклад, заходи для підвищення рівня обізнаності про важливість вакцинації, профілактику захворювань тощо).

 

Принципи медичного маркетингу

 

Оскільки медичні послуги є досить специфічними та зачіпають поняття життя і здоров’я пацієнтів, реалізуючи комплекс медичного маркетингу, варто завжди пам’ятати про відповідальність та етичні принципи. Великим кроком у розвитку напрямку медичного маркетингу стала б розробка загальних уніфікованих стандартів, якими б керувалась вся спільнота при просуванні медичних послуг та медичних закладів.

Деякі клініки виводять для себе основні принципи, яким і слідують у своїй діяльності. Ось деякі з таких принципів медичного маркетингу:

 • профільна освіта: управління медичним маркетингом спеціалістами без профільної медичної освіти можливе, однак в такому випадку слід залучати лікарів до контролю дій маркетолога;
 • професійна етика: маркетолог має знати етичні норми, прийняті в медичній спільноті, і розділяти їх;
 • процес лікування: медичний маркетинг не може бути частиною процесу надання медичної послуги; в процесі діагностики та лікування лікар не може виконувати функції маркетолога;
 • етика комунікацій: недопустимо в процесі комунікації будь-яким чином ображати почуття пацієнтів з вадами, тими чи іншими захворюваннями, залякувати пацієнтів, змушуючи їх приймати необдумані рішення, протиставляти здорових та хворих тощо;
 • неупередженість: медичний маркетинг повинен бути незалежним від будь-яких думок виконавців медичної послуги, виробників ліків чи медичного обладнання; він має опиратися лише на думки, прийняті в медичній спільноті;
 • інформування пацієнта: медичний маркетинг повинен прагнути до повного інформування пацієнта про особливості процесу діагностики та лікування, про можливі ризики та ускладнення.

 

Менеджмент та медичний маркетинг

 

Успішне управління медичним закладом в сучасних умовах практично неможливе без маркетингу. Медичний менеджмент та медичний маркетинг займають ключові ролі в цьому процесі.  

 1. Інструменти маркетингу допомагають виявити попит на ті чи інші медичні послуги. Медичний заклад має задовольняти потреби своїх клієнтів та пропонувати потрібні їм послуги.
 2. Маркетинг розширює асортимент медичних послуг, створюючи нові пропозиції клієнтам та даючи клініці додаткову конкурентну перевагу.

Інструментом для управління медичним маркетингом у вашій клініці може стати медична інформаційна система, наприклад, МІС ІМЕД. За допомогою цієї МІС ви зможете збирати необхідні дані про ваших пацієнтів, аналізувати ці дані, сегментувати пацієнтів, планувати та реалізувати різні маркетингові активності.

 

Поділитись...
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on VK
Популярні статті: