Управлінський облік в медичній організації

Будь-яка організація не може розвиватися без обліку. За законодавством всі юридичні особи зобов’язані вести бухгалтерський облік. Коли мова заходить про облік управлінський, не всі власники бізнесу, в тому числі і медичного, розуміють його відмінності від бухгалтерського обліку.

Характеристики бухгалтерського обліку: реєстраційний, призначений для зовнішнього користувача, говорить про те, що вже відбулося, вимагає точності до останньої копійки, форма визначається нормативами та положеннями контролюючих органів, представляє загальні підсумкові дані.

Характеристики управлінського обліку: аналітичний, слугує внутрішнім завданням, оцінює те, що має статися, використовує наближені оцінки, форма визначається потребами керівництва організації, вимагає детальної фінансової інформації по кожному підрозділу.

Управлінський облік – система виявлення, вимірювання, збору, реєстрації, інтерпретації, узагальнення, підготовки та надання важливої для прийняття рішень по діяльності організації інформації та показників для управлінців. Управлінський облік створюється для того, щоб оперативно приймати рішення, пов’язані з діяльністю організації.

У бухгалтерському обліку реєструється тільки інформація про виконані господарські операції. В управлінському обліку відображаються також заплановані витрати і фінансові результати. Інформація, яка збирається і надається управлінським обліком, є комерційною таємницею.

Найчастіше в клініках бухгалтерський облік орієнтований на податковий облік; витрати розраховуються за елементами без фіксації місця їх виникнення і ґрунтуються на нормативних документах, які регулюють оподаткування; витратами, як правило, управляють власники клінік, які часто не мають економічної освіти. Управлінські рішення приймаються на підставі роз’єднаної недостовірної неактуальною інформації та на суб’єктивній думці керівників клініки.

Для успішного розвитку приватного медичного закладу вкрай важлива побудова і розвиток повноцінного управлінського обліку в медичній організації:

  • для обліку витрат за видами послуг і калькуляції їх собівартості, що дозволить обґрунтувати цінову політику,
  • для обліку та контролю грошових коштів, що дозволить оптимізувати їх використання,
  • для організації бюджетування та планування, щоб управляти фінансовим становищем клініки.

 

Оптимізація використання ресурсів медичного закладу
Для розвитку медичного закладу потрібні вільні кошти, тож оптимізація витрат та економія ресурсів вкрай необхідні. Ділимося з вами практичними порадами, як побудувати в медичному центрі чи клініці систему здорової економії. Система планування та обліку Запровадьте систему планування: у вас має бути чіткий план витрат, якого ви повинні дотримуватися. Перевищення суми планових витрат має бути детально проаналізовано. Контроль статей витрат та утримання від незапланованих необгрунтованих витрат допоможе збільшити прибуток медичного закладу....

 

Рішення багатьох стратегічних управлінських завдань спирається на аналітичну фінансову та нефінансову інформацію (включаючи порівняльну інформацію про клініки-конкуренти, про постачальників матеріалів, про споживачів медичних послуг).

Побудова управлінського обліку в клініці включає наступні кроки:

  • визначення фінансової структури медичної організації;
  • розробку класифікаторів управлінського обліку (для різних об’єктів обліку);
  • розробку системи документообігу;
  • формування управлінського плану рахунків;
  • визначення прийомів і методів управлінського обліку витрат і розрахунку собівартості медичних послуг;
  • розробку політики управління грошовими коштами;
  • організацію планування і бюджетування.

Основою управлінського обліку є планування та бюджетування.
Стратегічне планування дає можливість керівникам клінік приймати рішення про розширення діяльності медичної установи; про задоволення потреб споживачів медичних послуг; про збільшення ринкового попиту; про додаткові види медичних послуг; про партнерство. Стратегічне планування – пошук нових можливостей для розвитку клініки на ринку. Тактичне планування створює умови для реалізації цих можливостей.

Засобом оперативно-календарного планування – як способу контролю реалізації можливостей – є бюджетування. Бюджетування – це процес складання і прийняття бюджетів та контроль їх виконання; його основне завдання – оптимальний розподіл ресурсів клініки в часі. Бюджетування від фінансового планування відрізняється делегуванням фінансової відповідальності так званим центрам «відповідальності» – певним сегментам / підрозділам організації, які прийнято поділяти на центри витрат, продажів, прибутку та інвестицій. Етапи бюджетування включають: проектування та формування фінансової структури медичної установи; розробка структури генерального бюджету і формування звітів по виконанню бюджетів.

За допомогою медичної інформаційної системи ERP-класу ІМЕД ми комплексно автоматизуємо всі бізнес процеси клініки та допоможемо побудувати повноцінний управлінський облік вашої медичної організації.

 

 

Поділитись...
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on VK
Популярні статті: